Neues TEKNAMOTOR Skorpion 250EB Sägewerk

neues TEKNAMOTOR Skorpion 250EB Sägewerk
Foto: neues TEKNAMOTOR Skorpion 250EB Sägewerk
1/4
Vergleichen Zu Favoriten PDF
Preis:
auf Anfrage
Preis anfragen
Marke TEKNAMOTOR
Typ Sägewerk
Baujahr neu
Nettogewicht 1200 kg
Ort Polen Ostrowiec Świętokrzyski
Anzeigendatum über 1 Monat
Autoline ID XG3873
Beschreibung
Kapazität 10 m3/h
Abmessungen 1.95 m × 0.9 m × 1.26 m
Motor
Motorleistung 30 PS (22.05 kW)
Allgemeiner Zustand
Allgemeiner Zustand neu
Zusatzinformationen:
Дробилката Skorpion 250 EB е стационарен модел с режещ барабан, предназначена за раздробяване на дървени плоскости, обла дървесина, различни видове мебелни отпадъци и отпадъци от дъскорезници до ширина 250 мм.

Управление се реализира чрез контролен блок, с който извършвате функциите включване, контрол на работата, контрол на претоварване, изключване на захранването. Системата на рязане се състои от барабан с 2 или 3 режещи ножа. Чрез използване на сито се осигурява регулация на размера на стърготините. Различната конфигурация на броя на ножовете в барабана и диаметърa на отворите в екрана (ситото), позволява да се получи желания размер на стърготините. Суровият материал се транспортира до входа с две зъбни ролки, задвижвани от мото-редуктори. Дробилката се задвижва от електрически двигател с мощност 30 кВ. Като допълнително оборудване дробилката може да бъде снабдена с електронна система за контрол на работата (анти-стрес), която автоматично предотвратява претоварване на системата за задвижване, чрез временно спиране на подаването на материал.

Skorpion 250 EB може да работи с лентови и вибриращи системи за товарене и транспорт. Основният набор от оборудване на дробилката е контролен блок, конвейер за товарене и конвейер за приемане.

Произведените стърготини могат да се използват за директно изгаряне в пещите, за произвеждане на компост, за декоративни цели. След повторно смилане в чукова мелница, могат да се използват като изходна суровина за производство на брикети и пелети.

Размери (д x ш x в) 1950 x 900 x 1260 (+400 конструкция за повишаване) [мм]
Тегло 1200 [кг]
Брой на ножовете 2 режещи + 1 подкрепващ; 3 режещи + 1 подкрепващ
Скорост на подаване дo 31 [линеен м/мин]
Чипинг капацитет дo 10 [насипен м3/h]
Ширина на стърготини oт 20 дo 30; от 15 до 25 [мм]
Размери на гърлото (шир x вис) 250 x 100 [мм]
Диаметър на барабан 420 [мм]
Начин на захранване лентов или вибриращ конвейер
Мощност на главния двигател 30 [кВ]
Мощност на подаващия двигател 2 x 1,1 (1,5) [кВ]
Мощност на двигател на приемащия конвейер 1,1 (1,5) [кВ]

Стандартно оборудване
- контролен блок
- анти-стресова система

Допълнително оборудване
- конвейер за товарене
- конвейер за приемане
- регулиране на скоростта на подаване
Štěpkovač Skorpion 250 EB je stacionární bubnový štěpkovač, určený pro drcení odřezků s rovným povrchem, kulatiny, různého odpadu z pilářské a nábytkářské výroby o šířce do 250 mm.

Systém řízení štěpkovače je založen na řídicí skříni, jež realizuje funkce zapínání, kontroly práce, kontroly přetížení a vypínání pohonu. Řezný systém zařízení tvoří buben s 2 nebo 3 řezacími noži. Použití v konstrukci štěpkovače síta zajišťuje dosažení vysoké rozměrové opakovatelnosti štěpky. Konfigurace požadovaného počtu nožů na bubnu, jakož i průměr otvorů použitého síta umožňuje získání štěpky o požadovaných rozměrech. Materiál k zpracování je do hrdla štěpkovače dopravován pomocí dvou ozubených válců poháněných motoreduktory. Pohon zařízení tvoří elektromor o výkonu 30 kW. Tento štěpkovač je vybaven elektronickým systém kontroly práce, jež automatický zabráňuje přetížení sekací soustavy, a to časovým pozastavením podávací soustavy.

Štěpkovač Skorpion 250 EB může spolupracovat jak s pásovými, tak i vibračními dopravními podávacími systémy. Základní soupravu zařízení tvoří drtič, řídicí skříň,, nakládací dopravník a dopravník pro odběr produktu.

Vyrobená štěpka se může použit pro přímé spalování v kotlích nebo jako surovina pro výrobu papíru, nábytkářských desek, jakož i po sekundárním rozdrcení v kladivovém mlýně pro výrobu briket a pelet.

Rozměry (délka x šířka x výška) 1950 x 900 x 1260 (+400 rám podstavce) [mm]
Hmotnost 1200 [kg]
Počet nožů 2 řezací + 1 opěrný; 3 řezací + 1 opěrný
Rychlost podávání do 31 [bm/min]
Výkon stroje do 10 [m3/h]
Šířka štěpky od 20 do 30; od 15 do 25 [mm]
Rozměry vstupního hrdla (šířka x výška) 250 x 100 [mm]
Průměr řezacího bubnu 420 [mm]
Způsob podávání (posunu materiálu) pásový nebo vibrační dopravník
Výkon podávacích motorů 30 [kW]
Výkon podávacích motorů 2 ks x 1,1 (1,5) [kW]
Výkon motoru u dopravníku pro odběr hotového produktu 1,1 (1,5) [kW]

Standardní vybavení:
- řídicí skříň
- elektronický systém proti přetížení

Opce vybavení:
- plnicí podavač
- podavač pro odběr produktu
- regulace rychlosti podávání
Skorpion 250 EB ist stationärer Trommelhacker, konzipiert für das Hacken der Schwarten von glatten Flächen, Rundhölzern, verschiedenen Abfällen aus den Sägewerken und Möbelindustrie bis 250 mm Breite.

Das Steuerugssystem des Trommelhackers bildet der Steuerungsschrank, der die Funktion der Einschaltung, Steuerung, Kontrolle der Überlastung und Ausschaltung ausübt.

Schneidgruppe bildet der Trommel mit zwei, drei oder eventuell vier Schneidmesser. Die Anwendung des Siebes in der Konstruktion des Holzhackers garantiert hohe Regularität der Hackschnitzel.

Konfiguration entsprechender Anzahl der Messer auf dem Trommel mit entsprechender Siebgröße ermöglicht Herstellung des Hackguts von bestimmten Abmessungen.

Das Material wird in die Einzugsöffnung durch zwei Einzugsrollen mit Zacken zugeführt, die durch Getriebemotoren angetrieben werden. Der Holzhacker ist mit dem Elektromotor 30 kW angetrieben. Im Standard ist Skorpion 250 EB mit elektronischem Kontrollsystem ausgerüstet, das automatisch die Überlastung der Schneidgruppe durch momentanes Anhalten des Einzugs verhindert.

Der Holzhacker Skorpion 250 EB kann sowohl mit Bandförderern als auch Vibrationsrinnen arbeiten. Grundausstattung der Anlage ist Holzhacker, Steuerungsschrank und zusätzlich Zuführ- und Austragsband.

Die hergestellten Hackschnitzel können direkt zur Verbrennung in Ofen, zur Kompostherstellung, zur Dekoration in Grünanlagen und nach Feinzerkleinerung durch die Hammermühle als Rohstoff zur Herstellung von Brikett und Pellet genutzt werden.

Abmessungen (LxBxH) 1950 x 900 x 1260 (+400 Erhöhung) [mm]
Gewicht 1200 [kg]
Anzahl der Messer 2 Schneid- + 1 Gegenmesser; 3 Schneid- + 1 Gegenmesser
Einzugsgeschwindigkeit bis 31 [m/min]
Stundenleistung bis 10 [m3/h]
Hackschnizellänge von 20 bis 30; von 15 bis 25 [mm]
Einzugsöffnung ( BxH) 250 x 100 [mm]
Trommeldurchmesser 420 [mm]
Art der Zuführung - Transporter
Leistung des Motors 30 [kW]
Leistung des Einzugsbandmotors 2 Stk. x 1,1 (1,5) [kW]
Leistung des Transportbandmotors 1,1 (1,5) [kW]

Standardausstattung:
- Steuerungsschrank
- Elektronisches System der Sicherung gegen Überlastung

Zusätzliche Ausstattung:
- Zuführband
- Austragsband
- Einzugsgeschwindigkeitregelung
Skorpion 250 EB is a stationary drum chipper designed for chipping flat edgings, round timber, various types of furniture and sawmill waste of a width to 250 mm.

Control system of the chipper operated from the switchbox performs the functions of switching on, operation and overload control, and switching off. Cutting system includes a drum equipped with 2 or 3 knives.

Screen used in the construction of this chipper ensures high regularity in size of the product. The required size of chips can be obtained by adequate configuration of suitable number of knives on the drum and the diameter of holes in the screen. Feeding material is conveyed to the inlet using two toothed feed rollers, driven by gear motors. The chipper is driven by electric engine of 30 kW, and equipped with electronic system of operation control, which automatically prevents overloading of the cutting system by temporarily stopping the feeding.

Skorpion 250 EB can cooperate with belt and vibrating systems of loading and conveying. The basic set of the chipper equipment covers a chipper, a control switchbox, and to request - a loading conveyor and a collecting conveyor.

Chips obtained from Skorpion 250 EB can be used for direct burning in burners/ovens or as raw material for production of paper, furniture chipboards and, after additional disintegrating in a mill, for production of briquettes and pellets.

Overall dimensions (length x width x height) 1950 x 900 x 1260 (+400 suport structure) [mm]
Weight 1200 [kg]
No of knives 2 cutting knives + 1 counter-knife; 3 cutting knives + 1 counter-knife
Feeding speed up to 31 [running meters/min]
Chipping capacity up to 10 [stère meters/h]
Chip width from 20 to 30; from 15 to 25 [mm]
Dimensions of inlet (W x H) 250 x 100 [mm]
Drum diameter 420 [mm]
Feeding unit belt or vibrating conveyor
Main engine power 30 [kW]
Power of engine on feeding conveyor 2 pcs x 1,1 (1,5) [kW]
Power of engine on collecting conveyor 1,1 (1,5) [kW]

Equipment included:
- control switchbox
- electronic anti-stress system

Additional accessories on request:
- loading conveyor
- collecting conveyor
- feeding speed regulation
La picadora Skorpion 250 EB es una picadora fija de tambor que sirve para hacer virutas de residuos de superficie plana, trozos redondos, diferentes tipos de residuos de asserraderos y de fabricación de muebles, de 250 mm de anchura.

El sistema de mando de la picadora es formado por el armario de mando que tiene funciones tales como: poner el equipo en marcha, controlar el trabajo, controlar sobrecargas y apagar el accionamiento. El sistema cortante del equipo es formado por un tambor con 2 o 3 cuchillos. El empleo de la malla en la estructura de la picadora garantiza la obtención de virutas altamente regulares. La configuración del número adecuado de cuchillos en el tambor y el diámetro de orificios de la malla empleada permiten obtener virutas de tamaño requerido. El material de carga es transportado a la cargadora de la picadora mediante dos rodillos dentados accionados por motoreductores. La tracción del equipo lo es un motor eléctrico de 30 kW de potencia. La picadora está dotada de un sistema electrónico de control de trabajo que automáticamente previene sobrecargas del grupo cortante, temporalmente parando el grupo alimentador.

La picadora Skorpion 250 EB puede colaborar con sistemas de carga y transporte tanto de banda, como vibratorios.El conjunto básico de la máquina es formado por: picadora, armario de mando y, opcionalmente, transportador de carga y transportador de descarga.

La viruta obtenida puede ser utilizada para la combustión directa en hornos o como una materia para la fabricación de papel, tableros de muebles y, tras otra trituración por el molino de martillos, para la fabricación de la briqueta y pellet.

Dimensiones (largo x ancho x alto) 1950 x 900 x 1260 (+400 estructura ascendente) [mm]
Peso 1200 [kg]
Cantidad de cuchillos 2 cortantes + 1 de soporte; 3 cortantes + 1 de soporte
Velocidad de alimentación hasta 31 [mlineal/min]
Rendimiento de producir virutas hasta 10 [m3/h]
Ancho de la viruta de 20 a 30; de 15 a 25 [mm]
Dimensiones de la entrada (ancho x alto) 250 x 100 [mm]
Diámetro del tambor 420 [mm]
Modo de alimentación transportador de banda o vibratorio
Potencia del motor principal 30 [kW]
Potencia de los motores de craga 2 unid. x 1,1 (1,5) [kW]
Potencia del motor en el transportador de descarga 1,1 (1,5) [kW]

Equipamiento estándar:
- armario de mando
- sistema electrónico anti-sobrecargas

Equipamiento opcional:
- alimentador de carga
- transportador de descarga
- ajuste de la velocidad de carga
Skorpion 250 EB on kiinteä hakkuri, joka on suunniteltu hakettamaan lautaa, rimoja, pyöreää puuta ja erilaista huonekalu- ja sahateaollisuuden tuottamaa jätettä. Haketettavan materiaalin halkaisija voi olla jopa 250 mm.

Hakkuria ohjataan ohjauskeskuksella jossa on tarvittavat ohjauskytkimet ja ylikuormituksen estävät tunnistimet. Leikkausjärjestelmänä on 2 tai 3 teräinen rumpu.

Hakkurin varustus takaa tuotteen korkean laadun ja tasaisuuden. Hakuttu hakekoko saadaan valitsemalla oikea määrä teriä ja oikeankokoinen vastaverkko joka varmistaa että ulostuleva hake on oikean kokoista.

Syöttettävän materiaalin sisäänmenon varmistavat kaksi hammastettua vetotelaa jotka on varustettu omilla vaihdemoottoreilla.

Hakkurin voimanlähteenä on 30 KW: n sähkömoottori, moottoriohjauksessa käytetään virtavahtia jolloin ylikuormittamiselta vältytään ja haketukseen ei tule taukoja.

Skorpion 250 EB hakkuria voidaan syöttää sekä hihna tai tärykuljettimella toimii sekä hihnakuljettimella. Perustoimitukseen sisältyy Hakkuri ja ohjauskeskus, lisävarusteena varustelemme Hakkurin myös sisään ja ulostulokuljettimilla.

Skorpion 250 EB hakkurilla tuotettua haketta voidaan polttaa lämpölaitoksissa tai käyttää paperin, lastulevyn tai huonekaluteollisuuden raaka-aineena, sekä vasaramyllyssä tapahtuvan jatkokäsittelyn jälkeen myös briketin ja pelletin tuotantoon.

Ulkomitat (PxLxK) 1950 x 900 x 1260 (+400 jalustan kanssa) [mm]
Paino 1200 [kg]
Terät 2 leikkaavaa + 1 vastaterä; 3 leikkaavaa + 1 vastaterä
Syöttönopeus jopa 33 [metriä / minuutti]
Haketusteho jopa 10 [m3 / tunnissa]
Lastun leveys alkaen 20 päättyen 30; alkaen 15 päättyen 25 [mm]
Mitat sisään syöttöaukko (leveys x korkeus) 250 x 100 [mm]
Rummun halkaisija 420 [mm]
Syöttöyksikkö hihna- tai täry kuljetin
Rummun moottoriteho 30 [kW]
Moottoriteho sisään vetotelat 2 x 1,1 (1,5) [kW]
Moottoriteho ulostulokuljetin 1,1 (1,5) [kW]

Toimitus sisältää:
-Ohjauskeskus
-Elektroninen anti-tress toiminto

Lisävarusteet:
-Syöttökuljetin
-Ulostulokuljetin
-Syötön nopeussäätö
La déchiqueteuse Skorpion 250 EB est une machine stationnaire à tambour destinée à changer les croûtes avec la surface plate, le bois de brin, les déchets de scierie en copeaux de bois, à 250 mm de largeur.

L'armoire de commande est le système de commande de déchiqueteuse réalisante les fonctions de brancher, de contrôle du travail, de contrôle de la surcharge et de débrancher. Le tambour avec 2 ou 3 couteaux coupants est le système coupant de la machine. L'emploi du tamis dans la construction du broyeur assure l'obtention des râpées de la haute régularité. La configuration de la quantité convenable des couteaux au tambour et le module d'ouvertures au tamis assure les râpées de la grandeur souhaitée. Le matériel est transporté à l’entonnoir du broyeur à l'aide de deux rouleaux brettés commandés par les motoreducteurs. Le moteur électrique de la puissance de 30 kW est la propulsion de la machine. Le broyeur est équipé au système électronique de contrôle du travail qui prévient à la surcharge du système de coupe grâce à l'arrêt temporaire du système de livraison.

La déchiqueteuse Skorpion 250 EB peut travailler aussi bien avec les systèmes à bande qu'aux systèmes de chargement et de transport. L’équipement standard constitue la déchiqueteuse, l’armoire de commande et - comme équipement optionnel - le transporteur de chargement et de réception.

Les copeaux de bois peuvent être brûlés en direct dans les fourneaux ou bien comme le produit à la production du papier, de panneaux de meubles et après la seconde opération d'émietter par le moulin à marteaux comme la matière première à la production de la briquette.

Dimensions (L x L x H) 1950 x 900 x 1260 (+400 construction relevateuse) [mm]
Poids 1200 [kg]
Nombre de couteaux 2 lames + 1 appui de coupe; 3 lames + 1 appui de coupe
Alimentation à 31 [m/min]
La capacité de Chipping à 10 [m3/h]
Largeur du copeau de bois de 20 à 30; de 15 à 25 [mm]
dimensions Inlet (L x H) 250 x 100 [mm]
Diamètre du tambour 420 [mm]
Chiffre d'affaires tambour 630 [rpm]
Mode d'administration transporteur (à bande ou vibrant)
Main puissance moteur 30 [kW]
Moteurs d'alimentation de puissance 2 pièces x 1,1 (1,5) [kW]
Puissance du moteur du transporter de réception 1,1 (1,5) [kW]

Équipement standard:
- armoire de commande
- système électronique contre le surcharge ment

Équipement optionnel:
- distributeur de chargement
- distributeur de réception
- régulation de la vitesse de chargement
Usitnjivač Skorpion 250 EB je stacionarni stroj za usitnjivanje s bubnjem, namijenjen za usitnjavanje raznih vrsta rezanih pljosnatih otpadaka, okruglih otpadaka, te otpadaka iz pilana, tvornica namještaja, širine do 250 mm.

Sustav za upravljanje strojem smješten je u upravljački ormar, a realizira slijedeće funkcije: uključivanje stroja, kontrola opterećenja stroja, te isključivanje pogona stroja u slučaju preopterećenja. Sustav rezanja čini bubanj stroja s 2 ili 3 noža za otsjecanje. Korištenje sita u konstrukciji stroja, osigurava postizanje visoke točnosti veličine čipsa. Konfiguriranje određenog broja noževa na bubnju i promjera otvora sita, omogućuje dobivanje čipsa potrebne veličine. Ulazni materijal transportira se do ulaznog otvora, pomoću dva zupčasta valjka koje pokreće motoreduktor. Pogon stroja čini električni motor snage 30 kW. Stroj je opremljen elektroničkim sustavom kontrole rada stroja koji automatski sprječava preopterećenje sustava za rezanje, zaustavljanjem privremenog dodavanja ulaznog materijala u slučaju preopterećenja.

Stroj za usitnjavanje Skorpion 250 EB može raditi s tračnim kao i s vibracijski transporterima za prijenos i utovar usitnjenog materijala. Osnovni set opreme za usitnjavanje čine: stroj za usitnjavanjem upravljački ormar, odnosno opcionalno transporteri za dodavanje materijala za preradu i preuzimanje gotovog proizvoda i njegov utovar.

Dobiveni čips može se koristiti izravno za izgaranje u pećima ili kao sirovina za proizvodnju papira, ploča za namještaj ili nakon ponovnog usitnjavanja u udarnom mlinu, može se koristiti za proizvodnju briketa i peleta.

Gabariti (duž. x šir. x vis.) 1950 x 900 x 1260 (+400 povišena konstrukcja) [mm]
Težina 1200 [kg]
Broj noževa 2 za rezanje + 1 potporni; 3 za rezanje + 1 potporni
Brzina dodavanja do 31 [m/min]
Kapacitet usitnjavanja do 10 [m3/h]
Širina čipsa od 20 do 30; od 15 do 25 [mm]
Dimenzije ulaza (šir. x vis.) 250 x 100 [mm]
Promjer bubnja za rezanje 420 [mm]
Način dodavanja tračni ili vibracijski transporter
Snaga glavnog motora 30 [kW]
Snaga motora za dodavanje 2 kom. x 1,1 (1,5) [kW]
Snaga motora transportera gotowe sječke 1,1 (1,5) [kW]

Standardna oprema:
- upravljački ormar
- elektronički sustav anti-preopterećenja

Dodatna (opcionalna) oprema:
- dodavač materijala za preradu
- preuzimač drvnog čipsa
- regulacija brzine dodavanja
Skorpion 250 EB aprítógép egy telepített forgódobos aprítógép lapos és kerek nyesedék, különböző fűrészüzemi és bútorüzemi hulladékok aprítására 250 mm szélességig.

Az aprítógép vezérlési rendszerével lehet végrehajtani a bekapcsolást, munkafolyamat ellenőrzést, túlterhelés ellenőrzését és a meghajtás kikapcsolását. A vágórendszert a vágódobra szerelt 2 vagy opcionálisan 3 vágókés képezi. A rosta alkalmazása a vágógépen biztosítja az apríték kiemelkedő méretazonosságát. Az aprítódobon megfelelő mennyiségű kés alkalmazása, valamint az alkalmazott rostaszem mérete biztosítja az igényelt méretű végaprítékot. Az adagolt anyag továbbítására az aprítógép garatába két fogazott továbbító görgővel történik, amelyek motoreduktor meghajtással rendelkeznek. A berendezés meghajtását 30 kW teljesítményű villanymotor végzi. Az aprítógép rendelkezik elektronikus munkafolyamat ellenőrző rendszerrel, amely automatikusan megelőzi a vágórendszer túlterhelését az adagoló rendszer átmeneti megállításával.

A Skorpion 250 EB aprítógép ugyanúgy együttműködhet szalagos, valamint vibrációs adagoló- szállító rendszerekkel is. A berendezés alapfelszereltségéhez tartozik az aprítógép, vezérlő szekrény, valamint opcionálisan az adagoló szállítóegység, valamint apríték szállító berendezés.

A kitermelt apríték használható közvetlenül kazánban való égetésre, vagy alapanyagaként a papírgyártáshoz, bútorlapok gyártásához, valamint őrlőmalmi másodszori aprítás után brikett és pelletgyártáshoz.

Méretek (H x Sz x M) 1950 x 900 x 1260 (+400 magasságnövelő szerkezet) [mm]
Súly 1200 [kg]
Kések mennyisége 2 vágókés + 1 támasztókés; 3 vágókés + 1 támasztókés
Adagolási sebesség 31-ig [fm/perc]
Apritás teljesitménye 10-ig [m3/ó]
Aprítás szélessége 20-től 30-ig; 15-től 25-ig [mm]
Adagolótorok mérete(Sz x M) 250 x 100 [mm]
Vágódob átmérője 420 [mm]
Adagolás módja szalag vagy vibrációs szállító
Főmotor teljesítménye 30 [kW]
Adagoló motorok teljesitménye 2 x 1,1 (1,5) [kW]
Átvételi szállító motor teljesítménye 1,1 (1,5) [kW]

Alapfelszereltség:
- vezérlő szekrény,
- túlterhelés elleni elektronikus rendszer.

Alternatív tartozék:
- adagoló szalag,
- apríték szalag,
- állítható adagolási sebesség
La cippatrice Skorpion 250 EB è una cippatrice stazionaria a tamburo (rullo), utilizzata per spaccare ceppi sottili, rotondeggianti, scarti di falegnameria di vario genere, tutti aventi un diametro fino a 250 mm.

Il sistema di guida della frantumatrice è gestito dall’armadio di comando che: accende, controlla il lavoro, controlla l’eventuale sovraccarico e spegne la trasmissione. Il sistema tagliante del macchinario è un tamburo (rullo) avente 2 oppure 3 lame taglienti. L’utilizzo di setacci nella cippatrice, garantisce un’altissima regolarità del trucciolo ottenuto. La configurazione di un’adeguata quantità di lame ed il diametro dei fori del setaccio utilizzato, permettono di ottenere dei truccioli della grandezza desiderata. Il materiale viene trasportato alla bocca della cippatrice mediante due rulli dentati avviati mediante dei motoriduttori. Il sistema viene alimentato da un motore elettrico della potenza di 30 kW. La cippatrice è dotata di un sistema elettronico di controllo del lavoro che, automaticamente evita che il meccanismo tagliante si sforzi troppo, il che avviene grazie ad un automatico blocco del sistema di carico.

La cippatrice Skorpion 250 EB può collaborare sia con i sistemi di carico e di trasporto a rullo che con quelli a nastro. L’elemento principale del macchinario sono: la cippatrice, l’armadio di comando ed i trasportatori di carico e scarico opzionali.

Il trucciolato che viene recuperato, può essere riutilizzato direttamente come materiale da bruciare nei camini, come materia prima per la produzione della carta, dei pannelli per mobili e se macinato ulteriormente con un mulino a martelli rativi può essere utilizzato per la produzione di brichette e pellet.

Ingombro (L x W x H) 1950 x 900 x 1260 (+400 costruzione alzante) [mm]
Peso 1200 [kg]
Numero coltelli 2 tagliato + 1 supporto; 3 tagliato + 1 supporto
Velocita’ di carico fino a 31 [m/min]
Produzione oraria cippato fino a 10 [m3/h]
Dimensioni cippato da 20 a 30; da 15 a 25 [mm]
Dimensioni bocca di entrata (W x H) 250 x 100 [mm]
Diametro tamburo 420 [mm]
Alimentazionetrasportatore
Potenza motore principale 30 [kW]
Potenza motori di trascinamento 2 x 1,1 (1,5) [kW]
Potenza motore trasportatore 1,1 (1,5) [kW]

Dotazioni standard:
- armadio di comando,
- sistema elettronico anti sovraccarico (No-stress)

Dotazioni opzionali:
- trasportatore di carico,
- trasportatore di recupero,
- regolazione della velocità di carico (di alimentazione)
Smulkintuvas Skorpion 250 EB, tai stacionarus būgninis smulkintuvas skirtas smulkinti plokščio paviršiaus nuopjovas, apvalainius, visokių tipų lentpjūvių ir baldų gamyklų atliekas, kurių plotis neviršija 250 mm.

Smulkintuvo valdymo sistemą sudaro valdymo spinta, kurios pagalba atliekamas smulkintuvo įjungimas, jo darbo ir perkrovimo kontrolė bei pavaros išjungimas. Įrenginio kirtimo sistemą sudaro būgnas su 2 arba pasirinktinai 3 kirtimo peiliais. Sieto panaudojimas smulkintuve užtikrina didelį skiedrų suvienodinimą. Atitinkama peilių skaičiaus bei panaudoto sieto akučių diametro konfigūracija leidžia gaminti reikiamo dydžio skiedras.

Tiekiama medžiaga yra transportuojama į smulkintuvo „žiotis“ dviejų motoreduktoriais varomų dantytų padavimo ritinėlių pagalba. Įrenginio pavarai yra panaudotas 30 kW galingumo elektros variklis.

Smulkintuvas yra aprūpintas elektronine darbo kontrolės sistema, kuri automatiškai apsaugo medžiagos smulkinimo mazgą nuo perkrovimo laikinai sustabdydama apdirbamos medienos padavimo sistemą.

Smulkintuvas Skorpion 250 EB gali sąveikauti kaip su juostinėmis, taip ir su vibracinėmis transportavimo ir krovimo sistemomis. Pagrindinį įrangos sąstatą sudaro: smulkintuvas, valdymo spinta bei pasirinktinai - tiekimo transporteris ir iškrovimo transporteris.

Smulkintuvo pagamintos skiedros gali būti naudojamos tiesioginiam kūrenimui krosnyse, arba kaip žaliava popieriaus gamyboje, baldų pramonei skirtų medienos plokščių gamyboje, bei po pakartotinio susmulkinimo smūginiame malūne, kaip žaliava briketų ir granuliatų gamyboje.

Matmenys (ilg. x plot. x aukšt.) 1950 x 900 x 1260 (+400 paaukštinanti konstrukcija) [mm]
Svoris 1200 [kg]
Peilių skaičius 2 kirtimo + 1 atraminis; 3 kirtimo + 1 atraminis
Padavimo greitis iki 31 [ilginių metrų/min]
Skiedrų gamybos produktyvumas iki 10 [m3/val]
Skiedros plotis nuo 20 iki 30; nuo 15 iki 25 [mm]
Įėjimo angos matmenys (plot. x aukšt.) 250 x 100 [mm]
Smulkinimo būgno diametras 420 [mm]
Tiekimo būdas juostinis arba vibracinis transporteris
Pagrindinio variklio galingumas 30 [kW]
Padavimo variklių galingumas 2 vnt. x 1,1 (1,5) [kW]
Išėjimo transporterio variklio galingumas 1,1 (1,5) [kW]

Standartinė įranga
-valdymo spinta
-elektroninė apsaugos nuo perkrovimo sistema

Pasirinktinė įranga
-medžiagos tiekiklis
-skiedrų ėmiklis
-padavimo greičio reguliavimas
Kapāšanas mašīna Skorpion 250 EB ir stacionārā bungu kapāšanas mašīna, paredzēta smalcināt plakanas virsmas nogriezumus, baļķus, dažādu tipu kokzāģēšanas un mēbeļu ražošanas atlikumus, kādu platums nepārsniedz 250 mm.

Kapāšanas mašīnas vadības sistēma sastāv no vadības skapja, kas ir paredzēts mašīnas ieslēgšanai, darba un pārslodzes kontrolēšanai un pievada izslēgšanai. Ierīces ciršanas sistēma sastāv no bungām ar 2 vai fakultatīvi 3 ciršanas nažiem. Sieta izmantošana kapāšanas mašīnā nodrošina lielu mašīnas darba regularitāti. Piemērota nažu daudzuma uz bungām un izmantota sieta atveru diametra konfigurācija ļauj iegūt vajadzīga lieluma skaidas. Izejvielas tiek transportētas uz kapāšanas mašīnas ieplūdes atveri ar diviem robainiem padeves ruļļiem, kas tiek darbināti ar motoreduktoriem. Ierīces pievadu veido 30 kW jaudas elektrodzinējs. Kapāšanas mašīna ir aprīkota ar elektronisko darba kontroles sistēmu, kas automātiski aizsargā no ciršanas sistēmas pārslodzes, pagaidām apturot padeves sistēmu.

Kapāšanas mašīna Skorpion 250 EB var iedarboties gan ar konvejertipa, gan ar vibrēšanas iekraušanas un transportēšanas sistēmu. Pamata ierīču komplekts sastāv no kapāšanas mašīnas, vadības skapja un fakultatīvi no iekraušanas transportiera un izkraušanas transportiera.

Izveidotas skaidas var būt izmantotas tiešai krāsns apkurei vai kā izejviela papīra, mēbeļu plākšņu ražošanā un pēc atkārtotas sasmalcināšanas triecientipa dzirnavās brikešu un granulu ražošanā.

Izmēri (gar. x plat. x augst.) 1950 x 900 x 1260 (+400 paaugstinošā konstrukcija) [mm]
Svars 1200 [kg]
Nažu skaits 2 ciršanas + 1 atbalsta; 3 ciršanas + 1 atbalsta
Padeves ātrums līdz 31 [lm/min]
Skaidu ražošanas iedarbīgums līdz 10 [m3/h]
Skaidas platums no 20 līdz 30; no 15 līdz 25 [mm]
Ieplūdes atveres izmēri (plat. x augst.) 250 x 100 [mm]
Ciršanas bungu diametrs 420 [mm]
Padeves veids konvejertipa vai vibrēšanas transportieris
Pamata dzinēja jauda 30 [kW]
Padeves dzinēju jauda 2 gab. x 1,1 (1,5) [kW]
Izkraušanas transportiera dzinēja jauda 1,1 (1,5) [kW]

Standarta aprīkojums:
- vadības skapis
- elektroniskā pārslodzes drošības sistēma

Opcionāls aprīkojums:
- iekraušanas padevējs
- izkraušanas padevējs
- padeves ātruma regulācija
Flismaskinen Skorpion 250 EB er en stasjonær trommelflismaskin som brukes til å male opp sagflis med flat overflate, rundholt, forskjellige typer sagbruks- og møbelproduksjonsavfall med bredde på opptil 250 mm.

Styringssystemet er basert på styreskap som er satt opp med følgende funksjoner: på/av, driftskontrollenhet, registrering av overbelasting og driftstans. Oppskjæringssystemet er basert på en trommel med 2 eller 3 skjærekniver ved behov. En sikt anvendes i flismaskinkonstruksjon for å sikre kvalitet og likhet på oppmalte avfall. Forsvarlig antall kniver på trommelen samt diameter på hull i den anvendte sikten gjør det mulig å få avfall oppmalt i ønsket størrelse. Avfall føres inn i innmatingsbordet ved hjelp av to tannete ruller som drives av girmotorer. Maskinen drives av elektromotor på 30 kW. Flismaskinen er utstyrt med elektronisk driftskontrollenhet som automatisk forebygger overbelasting av oppmalingssystemet ved en midlertidig driftstans av innmatingsanlegg.

Flismaskinen Skorpion 250 EB kan brukes med både transportbånd og vibrerende transportører. Elementært utstyr utgjør flismaskin, styringsskap, og innmatings- og mottakstransportører ved behov.

Oppmalte avfall kan direkte forbrennes i ovn eller benyttes som råvære til papir- og møbelplateproduksjon. Etter å hå blitt finmalt med hammermølle kan de brukes til produksjon av brikett og pellets.

Størrelse (L x B x H) 1950 x 900 x 1260 (+400 forhøyningskonstruksjon) [mm]
Vekt 1200 [kg]
Kniver 2 skjærekniver + 1 motkniver; 3 skjærekniver + 1 motknive
Innmatingshastighet opptil 31 [mb/min]
Kapasitet opptil 10 [m3/h]
Bredde på oppmalt avfall fra 20 til 30; fra 15 til 25 [mm]
Innmatingsbord (B x H) 250 x 100 [mm]
Trommeldiameter 420 [mm]
Innmating bånd- eller vibrerende transportør
Kraft på hovedmotoren 30 [kW]
Kraft på innmatingsmotorer 2 stykker x 1,1 (1,5) [kW]
Kraft på motorer ved mottakstransportør 1,1 (1,5) [kW]


Équipement standard:
- armoire de commande
- système électronique contre le surcharge ment

Équipement optionnel:
- distributeur de chargement
- distributeur de réception
- régulation de la vitesse de chargement
Rębak Skorpion 250 EB jest stacjonarnym rębakiem bębnowym przeznaczonym do zrębkowania zrzyn o płaskiej powierzchni, okrąglaków, różnego rodzaju odpadów tartacznych i meblarskich o szerokości do 250 mm.

System tnący urządzenia stanowi bęben z 2, lub 3 nożami tnącymi.
Konstrukcja noży tnących ze stali narzędziowej to odporność na tępienie, długi czas eksploatacji. Ilości noży na bębnie oraz średnica otworów zastosowanego sita pozwala na uzyskanie zrębka o wymaganej wielkości. Materiał wsadowy transportowany jest do gardzieli rębaka za pomocą dwóch zębatych rolek podających napędzanych motoreduktorami.

Rębak standardowo wyposażony jest w główny silnik elektryczny wolnoobrotowy. Silnik ten w odróżnieniu od wysokoobrotowych charakteryzuje się stabilniejszą praca i większym momentem obrotowym. Przy tej samej mocy silnika osiąga większe przeniesienie energii oraz poprzez powiększenie średnicy koła pasowego na silniku głównym - zwiększa się żywotności pasków klinowych. Napęd urządzenia stanowi silnik elektryczny o mocy 30 kW.

Rębak wyposażony jest w elektroniczny system kontroli pracy, który automatycznie zapobiega przeciążeniu układu tnącego, poprzez czasowe zatrzymanie układu podającego.

Rębak Skorpion 250 EB może współpracować zarówno z taśmowymi, jak również wibracyjnymi systemami załadowczo-transportowymi. Podstawowy zestaw urządzeń stanowi rębak, szafa sterownicza oraz opcjonalnie transporter załadowczy i transporter odbiorczy.

Uzyskany zrębek może zostać wykorzystany do bezpośredniego spalania w piecach lub jako surowiec do produkcji papieru, płyt meblowych oraz po wtórnym rozdrobnieniu przez młyn bijakowy do produkcji brykietu i peletu.

Gabaryty (D x Sz x W) 1950 x 900 x 1260 (+400 konstrukcja podwyższająca) [mm]
Waga 1200 [kg]
Ilość noży 2 tnące + 1 podporowy, 3 tnące + 1 podporowy
Szybkość podawania do 31 [mb/min]
Wydajność zrębkowania do 10 [m3/h]
Szerokość zrębka od 20 do 30; od 15 do 25; [mm]
Wymiary wlotu (Sz x W) 250 x 100 [mm]
Średnica bębna tnącego 420 [mm]
Sposób podawania transporter taśmowy lub wibracyjny
Moc silnika głównego 30 [kW]
Moc silników podających 2 szt x 1,1 (1,5) [kW]
Moc silnika przy transporterze odbiorczym 1,1 (1,5) [kW]

Wyposażenie standardowe:
- szafa sterownicza
- elektroniczny system anty przeciążeniowy

Wyposażenie opcjonalne:
- podajnik załadowczy
- podajnik odbiorczy
- regulacja szybkości podawania

www.teknamotor.pl
O triturador Skorpion 250 EB é um triturador fixo a tambor visado para triturar recortes com superfícies rasas, redondos, vários tipos de resíduos de serrarias e de produção de móveis, de largura até 250 mm.

O sistema de comando do triturador é constituído por um armário de comando que realiza funções de desligamento, controlo de trabalho, controlo de sobrecargas e desligamento da tracção. O sistema cortante do equipamento é constituído por um tambor com 2 ou 3 facas cortantes. A aplicação de uma peneira na estrutura do triturador garante a obtenção de uma apara altamente regular. A configuração de um número adequado de facas no tambor, bem como o diâmetro de crivos da peneira utilizada permitem a obtenção de uma apara de tamanhos desejados. O material de carga é transportado à boca do triturador por dois rolos dentados de alimentação accionados por motorredutores. A tracção do equipamento é constituída por um motor eléctrico de 30 CV de potência. O triturador é dotado de um sistema electrónico de controlo de trabalho que automaticamente prevene sobrecargas do sistema cortante parando temporariamente o sistema alimentador.

O triturador Skorpion 250 EB pode colaborar com sistemas de carregamento e transporte de correia e vibratórios. Um conjunto básico de equipamentos é constituído por um triturador, um armário de comando e, opcionalmente, um transportador de carga e um transportador de recepção.

A apara obtida pode ser utilizada para a combustão directa em fornos ou como uma matéria para produzir papel, painéis para móveis e, após uma outra trituração pelo moinho a martelo, para produzir briquetes e pellets.

Dimensões (C x L x A) 1950 x 900 x 1260 (+400) [mm]
Peso 1200 [kg]
Número de facas 2 cortantes + 1 de suporte; 3 cortantes + 1 de suporte
Velocidade de alimentação até 31 [m linear/min]
Rendimento de produzir aparas até 10 [m3/h]
Largura da apara de 20 até 30; de 15 até 25 [mm]
Dimensões da entrada (L x A) 250 x 100 [mm]
Diâmetro do tambor cortante 420 [mm]
Modo de alimentação transportador de correia ou vibratório
Potência do motor principal 30 [kW]
Potência dos motores alimentadores 2 unid. x 1,1 (1,5) [kW]
Potência do motor no transportador de recepção 1,1 (1,5) [kW]

Equipamento padrão:
- armário de comando
- sistema electrónico anti-sobrecargas

Equipamento opcional:
- alimentador carregador
- alimentador de recepção
- ajuste da velocidade de alimentação
Maşina de tocat Skorpion 250 EB este o maşină staţionară cu tambur, destinată tocării marginilor de cherestea tivită cu suprafaţă plată, a materialului lemnos rotund, deşeurilor de la fabricile de cherestea şi mobilă cu o lăţime de până la 250 mm. Sistemul de comandă a maşinii de tocat lemn îl constituie dulapul de comandă, care realizează funcţia de conectare, controlul de lucru, controlul la suprasarcină şi deconectarea acţionării.

Sistemul de tocare constă din tambur, care este echipat cu 2 sau opţional cu 3 cuţite de tăiere. Montarea sitei în construcţia maşinii de tocat lemn asigură uniformitatea ridicată a materialului tocat. Configuraţia unui număr corespunzător de cuţite pe tambur precum şi diametrul orificiilor sitei determină mărimea dorită a materialului tocat.

Materialul de tocat este transportat la gura de alimentare a maşinii cu ajutorul a două role dinţate de alimentare acţionate cu moto-reductore. Sistemul de acţionare este asigurat de un motor electric, cu puterea de 30 kW. Maşina de tocat lemn este echipată cu un sistem electronic care opreşte în mod automat suprasarcina sistemului de acţionare, prin oprirea temporară a sistemului de alimentare.

Maşina de tocat lemn Skorpion 250 EB poate funcţiona atât cu sisteme transportoare cu bandă cât şi cu sisteme transportoare cu vibraţii de încărcare şi transport. Echipamentul de bază constă din maşina de tocat, dulap de comandă, iar opţional transportor cu bandă de alimentare şi transportor cu bandă de evacuare.

Materialul obţinut prin tocare poate fi folosit pentru ardere directă în cazane, că materie primă pentru producţie hârtiei, plăcilor de mobilă precum şi după mărunţirea secundară în moara cu ciocane ca materie primă pentru producţia de brichete si peleţi.

Gabarite (lungimea x lăţimea x înălţimea) 1950 x 900 x 1260 (+400 construcţie ridicată) [mm]
Greutate 1200 [kg]
Numărul de cuţite 2 cuţite de tăiere+1 de susţinere; 3 cuţite de tăiere+1 de susţinere
Viteza de alimentare până la 31 [m/min]
Randament de tocare până la 10 [m3/h]
Lăţimea materialului tocat de la 20 până la 30; de la 15 până la 25 [mm]
Dimensiuni ale gurii de alimentare (lăţimea x înălţimea) 250 x 100 [mm]
Diametrul tamburului de tăiere 420 [mm]
Mod de alimentare transportor cu bandă sau vibraţii
Puterea motorului principal 30 [kW]
Puterea motoarelor de alimentare (încărcare) 2 buc. x 1,1 (1,5) [kW]
Puterea motorului transportorului de preluare 1,1 (1,5) [kW]

Echipament standard
- dulap de comandă
- sistemul electronic de suprasarcină

Echipament opţional
- dispozitiv de încărcare
- dispozitiv de evacuare
- reglarea vitezei de alimentare
Модель из группы барабанных дробилок с приводом от электрического двигателя мощностью 30 квт.

Машина имеет 2 или 3 режущих ножа. Предназначена для дробления материала шириной до 250 мм. Применяется особенно в тяжолой работе в деревообработывающей промышлености для производства щепы, измельчивания отходов распиловки дерева и мебельного производства.

Эта дробилка может также работать с транспартером для лесопильных отходов.

Полученная щепа используется для непосредственного сжигания в котлах, как декоративное средство в ландшафте или после доизмельчения через молотковую мельницу как сырье для производства брикетов и топливных гранул.

Габариты (дл. x шир. x выс.) 1820 x 830 x 1100 (+400 подъём) [мм]
Вес 1200 [кг]
Каличество ножей 2 режущих и 1 контрнож; 3 режущих и 1 контрнож
Скорость подачи до 31 [м/мин]
Производительность до 10 [м3/час]
Ширина щепы oт 20 до 30; oт 15 до 25 [мм]
Размеры горловины (шир. x выс.) 250 x 100 [мм]
Диаметр режущего барабана 420 [мм]
Способ подачи ленточный или виброционный транспортер
Мощность двигателя 30 [квт]
Мощность подающих двигателей 2 x 1,1 (1,5) [квт]
Мощность двигателя выгрузочного транспортера 1,1 (1,5) [квт]

Стандартная комплектация:
- управляющий шкаф
- электронная система No-stres

Дополнительная комплектация:
- подающий транспортер
- выгрузочный транспортер
- регулировка скорости подачи
Skorpion 250 EB je stacionarni drobilec z rezkalnim bobnom namenjen za drobljenje ravnega in okroglega lesa ter različnih vrst pohištva in lesnih odpadkov do širine 250 mm.

Krmilni sistem drobilca krmiljen iz stikalne omarice izvaja funkcijo vklopa,izklopa, delovanja in sistem preobremenitve motorja. Rezalna enota je sestavljena iz bobnastega rezkarja na katerega so pritrjeni 2 ali 3 noži.

Sito nameščeno okrog bobnastega rezkarja zagotavlja enakomerno velikost sekancev. Velikost sekancev lahko spreminjamo z velikostjo in številom nožev na bobnu in premerom izvrtin na situ. Podajanje materiala je transportirano na vhod drobilca z dvema ozobljenima valjema, ki sta gnana preko reduktorja z el. motorjem. Drobilec je gnan z el.motorjem moči 30 kW, in opremljen z elektronskim sistemom krmiljenja, ki avtomatsko prepreči preobremenitev tako,da začasno izklopi podajanje.

Skorpion 250 EB deluje z jermenskimi in vibracijskimi sistemi za nakladanje in transportiranje materiala. Osnovna oprema drobilca je sestavljena iz drobilca kontrolnega upravljalnega pulta in proti doplačilu nakladalni in dozirni transporter.

Sekanci izdelani z drobilcem Skorpion 250 EB se lahko uporabljajo za kurjenje v pečeh z biomaso ali kot osnovni material za izdelavo papirja ali plošč za izdelavo ploskovnega pohištva, z nadaljno obdelavo v mlinu pa za proizvodnjo peletov ali briketov.

Zunanje dimezije (D x Š x V) 1950 x 900 x 1260 (+400 podporna konstrukcija) [mm]
Teža 1200 [kg]
Število nožev 2 rezalna noža + 1 protinož; 3 rezalni noži + 1 protinož
Hitrost podajanja do 31 [tm/min]
Kapaciteta do 10 [m3/h]
Velikost sekancev od 20 do 30; od 15 do 25 [mm]
Dimenzija vhodne odprtine(širina x višina) 250 x 100 [mm]
Premer rezkalnega bobna 420 [mm]
Način podajanjajermenski ali vibracijski transporter
Moč osnovnega motorja 30 [kW]
Moč motorja za podajalnega transporterja 2 kos x 1,1 (1,5) [kW]
Moč motorja zbiralnega transporterja 1,1 (1,5) [kW]


Oprema vključena:
- omarica upravljalnega pulta,
- elektronski sistem proti obremenitvi.

Dodatna oprema po naročilu:
- nakladalni transporter,
- zbiralni transporter,
- regulacija podajalne hitrosti.
Sekačka dreva Skorpion 250 EB je stacionárna bubnová sekačka , určená pre drvenie odrezkov s rovným povrchom, guľatiny, rôzneho odpadu z píl a nábytkárskej výroby o šírke do 250 mm. Systém ovládania sekačky je založený na ovládacej skrini, ktorá realizuje funkcie zapínania, kontroly práce, kontroly preťaženia a vypínania pohonu.

Rezný systém zariadení tvorí bubon s 2 alebo podľa opcie 3 rezacími nožmi. Použitie v konštrukcii sekačky sita zabezpečuje dosiahnutie vysokej rozmerovej regulárnosti štiepky. Konfigurácia požadovaného počtu nožov na bubnu, ako aj priemer otvorov použitého sita umožňuje získanie štiepky o požadovaných rozmeroch. Materiál do spracovania je do hrdla sekačky dopravovaný pomocou dvoch ozubených valcov poháňaných prevodovými motormi. Pohon zariadení tvorí elektrický motor o výkonu 30 kW. Sekačka je vybavená elektronickým systémom kontroly práce, ktorý automaticky zabraňuje preťaženiu rezacej sústavy, a to časovým pozastavením podávacej sústavy.

Sekačka dreva Skorpion 250 EB môže spolupracovať jak s pásovými, tak i vibračnými dopravnými podávacími systémami. Základnú súpravu zariadení tvorí sekačka, ovládacia skriňa, ako aj podľa opcie nakladací dopravník a dopravník pre odber produktu.

Vyrobená štiepka sa môže použiť pre bezprostredné spaľovanie v peciach alebo ako surovina pre výrobu papieru, nábytkárskych dosák, ako aj po druhotnom rozdrveniu v kladivovom mlyne pre výrobu brikiet a peliet.

Rozmery (dĺž. x šír. výš.) 1950 x 900 x 1260 (+400 konštrukcia zvyšujúca) [[mm]
Hmotnosť 980 [kg]
Počet nožov 2 rezacie + 1 operný; 3 rezacie + 1 operný
Rýchlosť podávania do 33 [bm/min]
Výkon stroja do 10 [m3/h]
Šírka štiepky od 20 do 30; od 15 do 25 [mm]
Rozmery hrdla (šírka x výška ) 250 x 100 [mm]
Priemer rezacieho bubna 420 [mm]
Spôsob podávania (posunu materiálu) pásový alebo vibračný dopravník
Výkon hlavného motoru 30 [kW]
Výkon podávacích motorov 2 ks x 1,1 (1,5) [kW]
Výkon motora pri odberajúcom dopravníku 1,1 (1,5) [kW]

Štandardné vybavenie:
- ovládacia skriňa
- elektronický systém proti preťaženiu

Opcia vybavenia:
- naplňujúci podávač
- podávač pre odber produktu
- regulácia rýchlosti podávania
Drobilica Skorpion 250 EB јe stacionarna mašina za usitnjivanje s bubnjem, namenjena za drobljenje raznih vrsta rezanih plosnatih otpadaka, okruglih otpadaka, te otpadaka iz pilana, fabrika nameštaјa, širine do 250 mm.

Sistem upravljanja mašinom smešten јe u upravljački orman, a realizuјe sledeće funkciјe: uključivanje mašine, kontrola opterećenja mašine, te isključivanje pogona mašine u slučaјu preopterećenja. Sistem sečenja čini bubanj mašine sa 2 ili opciјa 3 noža za otsјecanje. Korišćenje sita u konstrukciјi mašine, osigurava postizanje visoke tačnosti veličine sečke (trešća). Konfiguracija određenog broјa noževa na bubnju i prečnika otvora sita omogućava dobiјanje frakcje potrebne veličine. Ulazni materiјal transportuјe se do ulaza u mašinu pomoću dva zupčasta valjka, koјe pokreće motoreduktor. Pogon mašine čini električni motor snage 30 kW. Mašina јe opremljen elektronskim sistemom kontrole rada, koјi automatski sprečava preopterećenje sistema za sečenje, privremenim zaustavljanjem dodavanja ulaznog materiјala u slučaјu preopterećenja.

Mašina Skorpion 250 EB može sarađivati sa tračnim kao i sa vibracionim transporterima za prenos i utovar usitnjenog materiјala. Osnovni set opreme za usitnjavanje čine: mašina za drobljenje, upravljački orman, odnosno opcionalno transporteri za dodavanje materiјala za preradu i preuzimanje gotovog proizvoda i njegov utovar.

Dobiјeni zdrobljeni materijal može da se koristi direktno za sagorevanje u pećima ili kao sirovina za proizvodnju papira, ploča za nameštaј ili nakon ponovnog usitnjavanja u udarnom mlinu, može se koristiti za proizvodnju briketa i peleta.

Gabariti (duž. x šir. x vis.) 1950 x 900 x 1260 (+400 povišena konstrukcja) [mm]
Težina 1200 [kg]
Broj noževa 2 za rezanje + 1 potporni; 3 za rezanje + 1 potporni
Brziana dodavanja do 31 [m/min]
Kapacitet usitnjavanja do 10 [m3/h]
Širina usitnjenog materijala (sečke) od 20 do 30; od 15 do 25 [mm]
Dimenzije ulaza (šir. x vis.) 250 x 100 [mm]
Prečnik bubnja za rezanje 420 [mm]
Način dodavanja tračni ili vibracioni transporter
Snaga glavnog motora 30 [kW]
Snaga motora za dodavanje 2 kom. x 1,1 (1,5) [kW]
Snaga motora transportera za preuzimanje 1,1 (1,5) [kW]

Standardna oprema:
-upravljački Orman
-elektronski sistem anti-preopterećenja

Opcionalna oprema:
-dodavač materiјala za preradu
-preuzimač zdrobljenog materijala
-regulaciјa brzine dodavanja
Skorpion 250 EB - стаціонарна барабанна дробарка призначена для подрібнення зрізів з пласкою поверхнею, круглих стовбурів, різних видів відходів, меблів та лісопильних відходів шириною 250 мм.

Системою управління дробарки є шафа управління, що виконує функцію вмикання, контролю праці, контролю за перевантаженням і вимикання струму. Ріжуча система складається з барабана з 2 або 3 ножами. Використання сита в конструкції дробарки дає можливість отримання високої точності розміру тріски. Налаштування відповідної кількості ножів на барабані і діаметру отворів сита дозволяє отримати необхідний розмір тріски. Вхідний матеріал транспортується до горла дробарки з використанням двох зубчатих подавальних роликів, що приводяться в рух за допомогою моторедукторів. Машина приводиться в рух за допомогою електродвигуна потужністю 30 кВт. Дробарка оснащена електронною системою управління, яка автоматично запобігає перевантаженню ріжучої системи, тимчасово зупинивши систему подачі.

Skorpion 250 EB може комплектуватись стрічковими, а також вібраційними завантажувально-транспортувальними системами. Базовий набір устаткування складається з дробарки, шафи контролю та додатково з транспортера навантажувального і транспортера розвантажувального.

Отримана тріска може використовуватись для прямого спалювання в печі або в якості сировини для виробництва паперу і після повторного помолу для виробництва брикетів і паливних гранул.

Габариты (дл. x шир. x выс.) 1950 x 900 x 1260 (+400 подъём) [мм]
Вес 1200 [кг]
Каличество ножей 2 режущих и 1 контрнож; 3 режущих и 1 контрнож
Скорость подачи до 31[ м/мин]
Производительность до 10 [м3/час]
Ширина щепы oт 20 до 30; oт 15 до 25 [мм]
Размеры горловины (шир. x выс.) 250 x 100 [мм]
Диаметр режущего барабана 420 [мм]
Способ подачи ленточный или виброционный транспортер
Мощность двигателя 30 [квт]
Мощность подающих двигателей 2 x 1,1 (1,5) [квт]
Мощность двигателя выгрузочного транспортера 1,1 (1,5) [квт]

Стандартная комплектация:
- управляющий шкаф
- электронная система No-stres

Дополнительная комплектация:
- подающий транспортер
- выгрузочный транспортер
- регулировка скорости подачи
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie Detailinformationen beim Verkäufer an.
Frage an den Anbieter